Lukasevangeliet 6:5

Lukasevangeliet 6:5 SFB15

Sedan sade han: "Människosonen är sabbatens Herre."
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela