Lukasevangeliet 6:2

Lukasevangeliet 6:2 SFB15

Men några av fariseerna sade: "Varför gör ni sådant som inte är tillåtet på sabbaten?"
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela