Lukasevangeliet 6:14

Lukasevangeliet 6:14 SFB15

Simon, som han också gav namnet Petrus, hans bror Andreas, Jakob och Johannes, Filippus och Bartolomeus
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela