Lukasevangeliet 6:12

Lukasevangeliet 6:12 SFB15

Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela