Lukasevangeliet 6:11

Lukasevangeliet 6:11 SFB15

Men de fylldes av vrede och började diskutera med varandra vad de skulle göra med Jesus.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela