Lukasevangeliet 4:19

Lukasevangeliet 4:19 SFB15

och förkunna ett nådens år från Herren.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Lukasevangeliet 4:19