Judas brev 1:2

Judas brev 1:2 SFB15

Barmhärtighet, frid och kärlek vare med er i allt rikare mått.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela