Judas brev 1
SFB15
1
Hälsning
1 #Jak 1:1, 1 Petr 1:5. Från Judas, Jesu Kristi tjänare och Jakobs bror. Till dem som är kallade och älskade i Gud Fadern och bevarade i Jesus Kristus#1i Jesus KristusAnnan översättning: "åt Jesus Kristus".. 2 #2 Petr 1:2. Barmhärtighet, frid och kärlek vare med er i allt rikare mått.
Maning till kamp för tron
3 #1 Tim 6:12. Mina älskade, trots#3trotsAnnan översättning: "i". min stora iver att skriva till er om vår gemensamma frälsning fann jag det nödvändigt att skriva och mana er fortsätta kämpa för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. 4 #Gal 2:4, 2 Petr 2:1f. Hos er har det nämligen nästlat sig in vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i Skriften. De är gudlösa, de förvränger vår Guds nåd till försvar för omoral och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.
Varning för falska lärare
5 #4 Mos 14:27f, 1 Kor 10:5, Hebr 3:17, 2 Petr 1:12f. Även om ni redan känner till allt, vill jag påminna er om hur Herren#5HerrenAndra handskrifter: "Jesus". först frälste sitt folk ur Egypten och sedan dödade dem som inte trodde. 6 #2 Petr 2:4, 9. Och de änglar som inte höll fast vid sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist, dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. 7 #1 Mos 19:4f, 2 Petr 2:6. Så är det också med Sodom och Gomorra och städerna däromkring, som på samma sätt kastade sig ut i sexuell omoral och följde onaturliga begär. De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.
8 #2 Petr 2:10. Ändå skändar dessa drömmare på samma sätt sin kropp. De föraktar Herren#8HerrenAnnan översättning: "herradöme", "auktoritet" (jfr 2 Petr 2:10 med not). och hånar höga makter. 9 #5 Mos 34:5f, Dan 12:1, Sak 3:2. Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon hånfull dom över honom utan sade: "Må Herren straffa dig." 10 #2 Petr 2:12. Dessa däremot hånar vad de inte känner till, och vad de likt oförnuftiga djur förstår av naturen, det fördärvar de sig själva med.
11 #2 Petr 2:15, 1 Joh 3:12, Upp 2:14. Ve dem! De har gått in på Kains väg,#11Kains vägSvekets och våldets väg (1 Mos 4:6f). de har kastat sig ut i Bileams villfarelse#11Bileams villfarelseEn anspelning på 4 Mos 31:16, där den hedniske profeten Bileam förledde Guds folk till otrohet med moabitiska kvinnor. Se även 4 Mos 22:2f. mot betalning, de har gjort uppror som Kora#11Korarevolterade mot Moses ledarskap och Arons prästämbete under parollen "hela församlingen är helig" (4 Mos 16:1f). och gått under. 12 #1 Kor 11:20f, 2 Petr 2:13f. De är skamfläckar#12skamfläckarAnnan översättning: "blindskär" (dolda rev under vattenytan). vid era kärleksmåltider där de utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig#12tar för sigAnnan översättning: "är herdar endast för sig själva".. De är moln utan regn#12moln utan regnI Mellanösterns torra klimat var regnmoln efterlängtade (jfr 5 Mos 11:10f). som drivs bort av vindarna, de är träd utan frukt när hösten är inne, dubbelt döda och uppryckta med rötterna. 13 #Jes 57:20, 2 Petr 2:17. De är vilda havsvågor som skummar med sina skändligheter, de är irrande stjärnor som har det svarta mörkret att vänta för evigt.
14 #1 Mos 5:21f, 5 Mos 33:2, Matt 25:31. Henok,#14HenokCitatet är hämtat från den apokryfiska Första Henoksboken (jfr 1 Mos 5:21f, Hebr 11:5). i det sjunde släktledet efter Adam, profeterade om dem: "Se, Herren kommer med sina tusentals heliga 15 #Matt 12:36. för att hålla dom över alla och ställa varje själ till svars för alla de gudlösa gärningar de gjort och för alla de hårda ord som gudlösa syndare har talat mot honom." 16 #2 Petr 2:18. De klagar missnöjt över sitt öde och följer sina begär, de är stora i orden och smickrar dem som de har nytta av.
I väntan på Kristi ankomst
17 #2 Petr 3:2. Men ni, mina älskade, ska komma ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 #Apg 20:29, 1 Tim 4:1, 2 Tim 3:1f, 2 Petr 3:3. De sade till er: "I den sista tiden kommer hånfulla människor som drivs av sina gudlösa begär."#182 Petr 3:3. 19 #Rom 8:9, 1 Kor 2:14. Det är sådana som skapar splittring, oandliga människor som inte har Anden.
20 #Kol 2:7, 1 Tess 5:11. Men ni, mina älskade, ska bygga upp er själva#20er självaAnnan översättning: "varandra".#20Annan översättning: "med", "i". er allra heligaste tro och be i den helige Ande. 21 #1 Kor 1:7. Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv.  22 Mot dem som tvivlar ska ni vara barmhärtiga, 23 #Amos 4:11, Sak 3:2f, Jak 5:19f. andra ska ni rädda genom att rycka dem ur elden. Och andra ska ni vara barmhärtiga mot, fast med fruktan så att ni avskyr till och med deras kläder som är nersmutsade av köttet.
Lovprisning
24 #1 Tess 5:23. Han som har makt att bevara er från fall och föra fram er fläckfria och jublande inför sin härlighet – 25 #Rom 16:27, 1 Tim 1:1, 1 Petr 5:11. den ende Guden, vår Frälsare genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära, majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015