Hebreerbrevet 2
SFB15
2
1 Därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen. 2 #5 Mos 27:26, Apg 7:38, 53, Gal 3:19. För om redan det ord som gavs genom änglar#2:2det ord som gavs genom änglarLagen, enligt judisk tradition förmedlad av änglar (Gal 3:19). stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff, 3 #Hebr 10:29, 12:25. hur ska då vi komma undan om vi inte bryr oss om en sådan frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades sedan för oss av dem som hade hört honom. 4 #Mark 16:20, Apg 2:22, 2 Kor 12:12. Även Gud gav sitt vittnesbörd, genom tecken och under och olika kraftgärningar och genom att dela ut den helige Ande efter sin vilja.
Guds Son i ringhet
5 #Ef 1:21, Hebr 6:5. Det är inte under änglar han har lagt den kommande världen som vi talar om. 6 På ett ställe har någon vittnat:#2:6fPs 8:5f (Septuaginta).
Vad är då en människa
att du tänker på henne,
eller en Människoson
att du tar hand om honom?
7 En liten tid lät du honom
vara lägre än änglarna,
med härlighet och ära
krönte du honom.
8 #1 Kor 15:27. Allt lade du under hans fötter.
När han lade allt under honom utelämnade han inget, allt skulle vara lagt under honom. Än ser vi inte att allt är lagt under honom. 9 #Fil 2:7f. Men vi ser Jesus, som en liten tid var lägre än änglarna, nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd#2:9Genom Guds nådAndra handskrifter: “skild från Gud" (grek. chorís i stället för cháris). Ps 8:6 kan också översättas "En liten tid lät du honom sakna Gud" (jfr Ps 22:2, Matt 27:46). skulle han smaka döden i allas ställe.
10 #Rom 11:36, Hebr 5:8f, 12:2. För när Gud, för vilken och genom vilken allt är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsning.#2:10genom lidande fullkomna honom som för dem till frälsningJesus skulle bli den fullkomlige offerprästen genom att i sin försoningsdöd fullborda en rening från synderna (jfr 1:3 och 5:9 med not). 11 #Matt 12:50, Joh 20:17. Jesus som helgar och de som helgas har alla en och samme Far#2:11har alla en och samme FarOrdagrant: “är alla av En".. Därför skäms han inte för att kalla dem bröder, 12 när han säger: Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig.#2:12 Ps 22:23. 13 #2 Sam 22:3. Han säger också: Jag ska förtrösta på honom, och dessutom: Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig.#2:13 Jes 8:17f.
14 #Joh 1:14, 1 Kor 15:26, 2 Tim 1:10. När nu barnen hade fått del av kött och blod tog han själv på liknande sätt#2:14på liknande sättFödd av en mänsklig mor (Matt 1:18), men utan jordisk far och utan synd (Hebr 4:15). del av detta, för att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen, 15 #Rom 8:15. och befria alla dem som av rädsla för döden levt i slaveri hela sitt liv. 16 #Jes 41:8f. Det är ju inte änglar han tar sig an, utan Abrahams barn. 17 #Hebr 4:15f, 5:1f. Därför måste han bli lik sina bröder i allt, för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. 18 #Matt 4:1f, Hebr 4:15. Genom att han själv har fått lida och blivit frestad#2:18frestadAnnan översättning: "prövad" (jfr "påfrestning"). Varje frestelse är en prövning, och varje prövning är en frestelse att överge Gud. Även i 4:15. kan han hjälpa dem som frestas.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015