Hebreerbrevet 10:39

Hebreerbrevet 10:39 SFB15

Men vi tillhör inte dem som drar sig undan och går förlorade, utan dem som tror och vinner sina själar.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela