Efesierbrevet 5:25

Efesierbrevet 5:25 SFB15

Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Efesierbrevet 5:25