Kolosserbrevet 3
SFB15

Kolosserbrevet 3

3
Den gamla och den nya människan
1 #Rom 6:3f, Ef 2:6. Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. 2 #Matt 6:33. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. 3 #Rom 6:4, 2 Kor 5:14. Ni har ju dött, och ert liv är dolt med Kristus i Gud. 4 #Fil 1:21, 1 Joh 3:2. När Kristus träder fram, han som är vårt liv#3:4vårt livAndra handskrifter: "ert liv"., då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.
5 #Matt 18:8, Rom 6:11f, Ef 5:3f. Döda därför era jordiska begär: sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, och girigheten som är avgudadyrkan. 6 #Ef 5:6. Allt sådant gör att Guds vrede drabbar olydnadens barn.#3:6olydnadens barnVissa handskrifter saknar dessa ord. 7 #1 Kor 6:11, Tit 3:3. Bland dem vandrade också ni en gång, när ni levde i dessa synder.
8 #Ef 4:25f, 1 Petr 2:1. Men nu ska också ni lägga bort allt detta: vrede, ilska, ondska, förtal och fräckheter från er mun. 9 #Ef 4:22, Kol 2:11. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar 10 #Ef 4:24. och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare. 11 #Rom 10:12, Gal 3:28. Här är ingen längre grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar#3:11barbarGrekisk benämning för dem som saknade det grekiska språket och kulturen., skyt#3:11skytEtt folkslag norr om Svarta havet, av grekerna ansedda som ociviliserade barbarer., slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.
12 #Gal 5:22f, Ef 4:1f. Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. 13 #Matt 6:14, Ef 4:32. Ha överseende med varandra och förlåt varandra, om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. 14 #Joh 15:12, Rom 13:8f, Ef 4:3. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet.
15 #Ef 5:20, Fil 4:7. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. 16 #1 Kor 14:26, Ef 5:19f. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan.#3:16 Annan översättning: "Låt Kristi ord rikligt bo i er. Undervisa och förmana varandra med all vishet, och sjung psalmer, hymner och andliga sånger i kraft av nåden till Gud i era hjärtan." 17 #1 Kor 10:31. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.
Det kristna hemmet
18 #1 Kor 14:34, Ef 5:22. Ni hustrur, underordna er#3:18underordna erI tillit till den andres kärlek (jfr vers 19). era män, för så bör det vara i Herren.
19 #Ef 5:25, 1 Petr 3:7. Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem.
20 #Ef 6:1. Ni barn, lyd era föräldrar i allt, för det är Herrens goda vilja.
21 #Ef 6:4. Ni fäder, reta inte upp era barn så att de tappar modet.
22 #1 Tim 6:1, Tit 2:9. Ni tjänare#3:22tjänareAnnan översättning: "slavar" (tjänare var ofta också slavar)., lyd era jordiska herrar i allt, inte som inställsamma ögontjänare utan med uppriktigt hjärta i vördnad för Herren. 23 #Ef 6:7. Vad ni än gör, gör det av hjärtat, som för Herren och inte för människor. 24 Ni vet att det är av Herren ni ska få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. 25 #Rom 2:11, 2 Kor 5:10. Den som gör orätt ska få igen den orätt han har gjort, utan partiskhet.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby


Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015

Uppmuntrar och utmanar dig att söka Guds närhet varje dag.


YouVersion använder cookies för att anpassa din upplevelse. Genom att använda vår webbplats accepterar du vår användning av cookies enligt beskrivningen i vår Integritetspolicy.