Andra Timoteusbrevet 3:16

Andra Timoteusbrevet 3:16 SFB15

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Andra Timoteusbrevet 3:16

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Andra Timoteusbrevet 3:16