Andra Timoteusbrevet 2:6

Andra Timoteusbrevet 2:6 SFB15

Jordbrukaren som arbetar hårt bör vara den förste som får del av skörden.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela