Parallell
2
Elias himmelsfärd
1 När#2:1NärNågon gång efter 852 f Kr (jfr 2 Krön 21:5, 12). Herren skulle ta upp Elia till himlen i en stormvind, gick Elia och Elisha från Gilgal#2:1GilgalPlats nära Jeriko, en bas för både Josua (Jos 4:19f) och Samuel (1 Sam 7:16).. 2 Elia sade till Elisha: ”Stanna här, för Herren har sänt mig till Betel#2:2BetelTempelstad ca 2 mil väster om Gilgal (1 Mos 35:1f, 1 Kung 12:29f, Amos 7:10f)..” Men Elisha svarade: ”Så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte.” Och de gick ner till Betel.
3 Då kom profetlärjungarna i Betel ut till Elisha och sade till honom: ”Vet du att Herren ska ta din herre ifrån dig i dag, upp över ditt huvud?” Han svarade: ”Ja, jag vet. Men var tysta!” 4 Elia sade till honom: ”Elisha, stanna här, för Herren har sänt mig till Jeriko#2:4JerikoUrgammal stad på Jordanslätten (Jos 2 och 6), ca 2 mil öster om Betel..” Men han svarade: ”Så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte.” Och de kom till Jeriko.
5 Då gick profetlärjungarna i Jeriko fram till Elisha och sade till honom: ”Vet du att Herren ska ta din herre ifrån dig i dag, upp över ditt huvud?” Han svarade: ”Ja, jag vet. Men var tysta!” 6 Elia sade till honom: ”Stanna här, för Herren har sänt mig till Jordan#2:6JordanFloden låg ca 8 km öster om Jeriko. Här hade floden delat sig för Josua (Jos 3). Längre mot sydost ligger berget Nebo där Mose hade slutat sina dagar (5 Mos 34)..” Men han svarade: ”Så sant Herren lever och så sant du själv lever, jag lämnar dig inte.” Och de gick båda vidare.
7 Men femtio av profetlärjungarna gick och ställde sig på avstånd längre bort, medan de båda stod vid Jordan. 8 #2 Mos 14:21f, Jos 3:16, 1 Kung 19:13f. Elia tog sin mantel, vek ihop den och slog på vattnet. Då delade det sig åt båda sidor och de gick bägge igenom på torr mark. 9 #5 Mos 21:7. När de hade kommit över sade Elia till Elisha: ”Be mig om vad du vill att jag ska göra för dig, innan jag tas ifrån dig.” Elisha sade: ”Låt mig få en dubbel arvslott#2:9dubbel arvslottDen förstföddes andel (5 Mos 21:17) som faderns efterträdare. av din ande.” 10 Han svarade: ”Du har bett om något svårt. Men om du ser mig när jag tas ifrån dig, då kommer du att få det. Annars blir det inte så.”
11 #1 Mos 5:24. Medan de gick och samtalade, kom en vagn av eld med hästar av eld och skilde de båda från varandra. Och Elia for i stormvinden upp till himlen. 12 #1 Mos 37:34, 2 Kung 13:14, Job 1:20. Elisha såg det och ropade: ”Min far, min far! Du som för Israel är både vagnar och ryttare#2:12vagnar och ryttareDet förnämsta uttrycket för militär styrka (jfr 6:14, 7:6, 18:24, Ps 20:8).!” Sedan såg han honom inte mer. Elisha tog tag i sina kläder och rev dem mitt itu.
13 #1 Kung 19:19. Därefter tog han upp Elias mantel#2:13Elias mantelProfetmanteln som hade lagts över honom vid hans kallelse (1 Kung 19:19)., som hade fallit av honom, och vände tillbaka och ställde sig vid Jordans strand. 14 Han tog Elias mantel, som hade fallit av honom, och slog på vattnet och sade: ”Var är Herren, Elias Gud?” Och när Elisha slog på vattnet, delade det sig åt båda sidor. Han gick över.
15 När profetlärjungarna borta vid Jeriko såg det, sade de: ”Elias ande vilar över Elisha.” De gick emot honom och bugade sig till marken för honom. 16 #1 Kung 18:12. Och de sade till honom: ”Bland dina tjänare finns femtio tappra män. Låt dem gå och söka efter din herre. Kanske har Herrens Ande lyft upp honom och kastat ner honom på något berg eller i någon dal.” Men han svarade: ”Sänd inte i väg någon.” 17 Men de fortsatte att envist be honom tills han kände sig besvärad, så han sade: ”Skicka dem då!” Då sände de i väg de femtio männen, och de sökte efter Elia i tre dagar men fann honom inte. 18 När de sedan kom tillbaka till honom där han var i Jeriko, sade han till dem: ”Sade jag inte till er att ni inte skulle gå?”
Vattnet vid Jeriko
19 #2 Mos 15:23f. Männen i staden sade till Elisha: ”Staden har ett bra läge, som min herre ser, men vattnet är dåligt och landet bär ingen frukt#2:19bär ingen fruktAnnan översättning: ”orsakar missfall”. Flera förklaringar har föreslagits, t ex parasiter med snäckfeber eller radioaktiva partiklar..” 20 Han sade: ”Hämta åt mig en ny skål och lägg salt i den.” Och de hämtade en sådan åt honom.
21 Därefter gick han ut till vattenkällan och kastade salt#2:21saltSymboliserar renhet och förbundstrohet (jfr 3 Mos 2:13). i den och sade: ”Så säger Herren: Jag har nu gjort detta vatten hälsosamt. Det ska inte längre komma död och ofruktsamhet av det.” 22 Och vattnet blev hälsosamt och är så än i dag enligt det ord Elisha talade.
Pojkarna vid Betel
23 Därefter begav han sig upp till Betel. Medan han var på väg dit upp kom en grupp unga pojkar#2:23unga pojkarHebr. náar används även om unga män, t ex Isak (1 Mos 22:5 med not) eller Salomo (1 Kung 3:7). ut ur staden. De började håna honom och ropade till honom: ”Upp med dig#2:23Upp med digDvs försvinn liksom Elia (vers 11)., flintskalle#2:23flintskalleI motsats till den kanske hårige Elia (1:8). Hår förknippades med andlig kraft (4 Mos 6:5, Dom 16:17).! Upp med dig, flintskalle!” 24 Han vände sig om och såg på dem och förbannade dem i Herrens namn. Då kom två björnhonor ut ur skogen och rev ihjäl fyrtiotvå av pojkarna. 25 Därifrån gick han till berget Karmel och vände sedan tillbaka till Samaria.