Första Johannesbrevet 5:15

Första Johannesbrevet 5:15 SFB15

Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Johannesbrevet 5:15