Första Tessalonikerbrevet 5:16-18

Första Tessalonikerbrevet 5:16-18 SFB15

Var alltid glada, be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Första Tessalonikerbrevet 5:16-18

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Tessalonikerbrevet 5:16-18