Första Timoteusbrevet 1:17

Första Timoteusbrevet 1:17 SFB15

Ära och pris åt evighetens Kung, den odödlige, osynlige, ende Guden, i evigheters evighet. Amen.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Timoteusbrevet 1:17