Första Johannesbrevet 5:11

Första Johannesbrevet 5:11 SFB15

Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Johannesbrevet 5:11