Första Johannesbrevet 4:13

Första Johannesbrevet 4:13 SFB15

Vi vet att vi förblir i honom och han i oss genom att han har gett oss av sin Ande.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Johannesbrevet 4:13