Första Korintierbrevet 5
SFB15
5
Sexuell omoral i församlingen
1 Det ryktas faktiskt#5:1faktisktAnnan översättning: "överallt". om sexuell omoral bland er, sådan omoral som man inte ens hittar bland hedningarna: att en man lever ihop med sin fars hustru.#5:1en man lever ihop med sin fars hustruEn sådan förbindelse var förbjuden både enligt GT (3 Mos 18:8) och enligt romersk rätt. 2 #Matt 18:15f. Och ändå är ni uppblåsta! I stället borde ni ha blivit så bedrövade att den som gjort det hade drivits ut ur er gemenskap. 3 #Kol 2:5. Jag som är frånvarande till kroppen men närvarande i anden har redan, som om jag var där, 4 i vår Herre Jesu Kristi namn fällt domen över den som handlat så. När ni är samlade och min ande är hos er med vår Herre Jesu makt#5:4med vår Herre Jesu maktAtt utöva denna makt att binda var inte endast apostelns sak utan hela församlingens (Matt 18:15f, 1 Kor 5:12, 2 Kor 2:6f)., 5 #1 Tim 1:20. ska den mannen överlämnas åt Satan#5:5överlämnas åt SatanUteslutas ur församlingen, Kristi kropp (jfr 2 Kor 2:5f). till köttets fördärv för att anden ska bli frälst på Herrens dag.
6 Ert skryt låter inte bra. Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? 7 Rensa bort den gamla surdegen#5:7surdegenEn bild för ondskan (Matt 16:6). Inför påsken rensade man ut all surdeg ur huset innan påskalammet slaktades (2 Mos 12:15f). Troligen är brevet skrivet vid tiden runt påsk (16:8). så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. 8 #2 Mos 12:8, 15. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd.
9 #Matt 18:17, 2 Tess 3:14. I mitt brev till er#5:9mitt brev till erPaulus hade förut skrivit minst ett brev, för oss idag okänt, till församlingen. skrev jag att ni inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor. 10 #Joh 17:15. Jag menade inte alla omoraliska här i världen, inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Annars hade ni behövt lämna världen! 11 #Rom 16:17, 2 Tess 3:6. Men nu skriver jag till er att ni inte ska umgås med den som kallar sig broder och är sexuellt omoralisk, girig, avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Med en sådan ska ni inte ens äta. 12 Är det min sak att döma de utomstående? Är det inte dem som är innanför ni ska döma? 13 #5 Mos 13:5. De utomstående ska Gud döma. Driv bort från er den som är ond!#5:135 Mos 13:5 m fl.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Lär dig mer om Svenska Folkbibeln 2015