Första Korintierbrevet 3:16

Första Korintierbrevet 3:16 SFB15

Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds Ande bor i er?
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela