Första Korintierbrevet 12:7

Första Korintierbrevet 12:7 SFB15

Men hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Korintierbrevet 12:7