Första Korintierbrevet 12:6

Första Korintierbrevet 12:6 SFB15

Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Korintierbrevet 12:6