Första Korintierbrevet 12:5

Första Korintierbrevet 12:5 SFB15

Det finns olika tjänster, men Herren är densamme.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Korintierbrevet 12:5