Första Korintierbrevet 12:11

Första Korintierbrevet 12:11 SFB15

Men i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Dela