Parallel

Génesis 40

40
Iskay presokunapa mosqokusqankumanta
1Chaykuna pasaruptinmi Egipto nacionpi reyman vino serviqwan tanta apaykuq, reyninkupa contranpi pantarurqaku. 2Chaymi rey Faraón vino serviqkunapa kamachiqninpa contranpi hinaspa panaderokunapa kamachiqninpa contranpi piñakururqa. 3Hinaspam Joseypa kasqan carcelman apaykarachirqa, chay carcelqa reyta waqaychaq soldadokunapa capitanninpa wasinpim karqa. 4Guardiakunapa capitanninñataqmi chay presokunata Joseyman nanachikunanpaq kunaykurqa, chaypim unay watakuna preso karqaku. 5Huk tutam Egipto nacionpi reyman vino serviqwan tanta qoqpas carcelpi kachkaspanku mosqokururqaku, sapa mosqoymi willakuyniyuqkama karqa. 6Paqarinnintin qawaqninku hamuspanmi, paykunata sinchi hukmanyasqata José tarirurqa. 7Hinaptinmi Faraonpa serviqninkunata, patronninpa wasinpi kaq presomasinkunata José tapurqa:
¿Imanasqataq hukmanyasqa kachkankichik? nispa.
8Chaymi paykuna nirqaku:
Mosqokurunikum hinaptinmi mana pipas imam ninanta niwaqniyku kanchu, nispanku.
Hinaptinmi José paykunata nirqa:
Willawaychikyá, Diosmi nisunkichik mosqoynikichikpa imam ninanta, nispa.
9Chaymi vino serviqkunapa kamachiqninqa mosqoyninta Joseyman willarqa:
Ñoqam mosqoyniypi uvas sachata ñawpaqniypi rikurqani. 10Chay uvas sacham kimsa kallmayuq kasqa, ikllimuspam sisamuchkasqa, hinaptinmi uvaspa rurun poqorusqa. 11Faraonpa copanñataqmi makiypi kachkasqa, chaymi copanman uvaskunata llapispay Faraonpa makinman copata haywachkasqani, nispa.
12Joseyñataqmi nirqa:
Kaymi mosqoynikipa imam ninanqa: Kimsa kallmakunam kimsa punchaw. 13Kimsa punchawmantam Faraón pusachisuspayki puestoykiman kutiykachisunki, chaymi ñawpaqta hina Faraonman copata servinki. 14Chayna allinña kaspaykiqa amamá qonqaruwankichu, ama hina kaspaykim rey Faraonta niykapuwanki kay carcelmanta hurqowananpaq. 15Hebreo casta runakunapa kasqan lawmantam ñoqataqa suwaramuwarqaku. Mana imamantataqmi kay carcelmanpas aparamuwanku, nispa.
16Vino serviqman mosqoyninpa imam ninanta willaykuptinmi, panaderokunapa kamachiqninpas Joseyta nirqa:
Ñoqapas kaynatam mosqokururqani: Umaypim apachkasqani tanta apana patanasqa kimsa yuraq balayta. 17Alton kaq balaypim kachkasqa Faraonpaq tukuy rikchaq miskillaña tantakuna, hinaptinmi chay apasqay balaymanta alton pawaq animalkuna mikuchkasqa.
18Chaymi José nirqa:
Kaymi mosqoynikipa imam ninanqa: Kimsan balaykunam kimsa punchaw. 19Kimsa punchawmantam Faraón pusachisunki, hinaspam kunkaykimanta sachaman warkuchisunki, chaymi alton pawaq animalkuna aychaykita mikunqa, nispa.
20Kimsa punchawmantam santonpi Faraón convidota ruwarqa llapallan serviqninkunapaq, hinaspam carcelmanta vino serviqkunapa kamachiqninta chaynataq panaderokunapa kamachiqnintapas hurqochimurqa. 21Vino serviqkunapa kamachiqnintam puestonman kutiykachirqa, chaymi Faraonman vinota servirqa. 22Panaderokunapa kamachiqnintaña-taqmi Joseypa nisqanman hina warkurachirqa. 23Vino serviqkunapa kama-chiqninñataqmi Joseymanta mana yuyarqachu, aswanqa qonqarurqam.