Pogoji uporabe

Zadnja sprememba: 2. april 2020

Kot je navedeno v spodnjem pravilniku, bo tvoje razmerje z organizacijo YouVersion urejala angleška različica Pravilnika o zasebnosti in Pogojev uporabe. Čeprav bo veljala angleška različica, lahko za samodejni prevod uporabiš orodje, kot je Google Translate, in si tako dokument ogledaš v svojem jeziku. Vsi nadaljnji popravki in spremembe prevoda bodo objavljeni na tej strani.


Sprejetje teh Pogojev

Z uporabo spletnih mest, storitev in mobilnih aplikacij YouVersion (s skupno besedo »YouVersion«), bodisi kot gost ali registriran uporabnik, sprejemaš in se strinjaš, da te zavezujejo ti pogoji. Prosimo te, da preden začneš uporabljati YouVersion, natančno prebereš te pogoje in Pravilnik o zasebnosti YouVersion. Če se ne strinjaš s temi pogoji ali Pravilnikom o zasebnosti YouVersion, ne smeš dostopati do YouVersion ali ga uporabljati.

Spremembe Pogojev

Ponudnik YouVersion je Life.Church Operations, LLC (»Life.Church« ali »mi«). Te pogoje lahko občasno revidiramo in posodobimo po lastni presoji. Vse spremembe stopijo v veljavo, ko jih objavimo. Tvoja nadaljnja uporaba YouVersion po objavi spremenjenih pogojev pomeni, da spremembe sprejemaš in z njimi soglašaš.

Če ti je YouVersion zagotovil prevod, ki ni angleška različica pogojev uporabe, se strinjaš, da je prevod na voljo samo za tvoje lažje razumevanje in da bo tvoj odnos z YouVersion urejala angleška različica pogojev uporabe. Če obstaja kakršno koli nasprotje med tem, kar piše v angleški različici Pogojev uporabe, in tem, kar je v prevodu, ima prednost angleška različica.

Spremembe v YouVersion

Čeprav upamo, da bomo YouVersion in povezane funkcionalnosti lahko vedno ponujali brezplačno, si pridržujemo pravico, da spremenimo ali prenehamo ponujati YouVersion ali kateri koli del ali funkcionalnost YouVersion brez predhodnega obvestila. Prav tako ne sprejemamo odgovornosti, če iz kakršnega koli razloga vse funkcije YouVersion ali katera koli od njih kadar koli ni na voljo.

Informacije o tebi in tvojemu dostopu do YouVersion

Za vse informacije, ki jih zbiramo v aplikaciji YouVersion ali preko nje, velja naš Pravilnik o zasebnosti. Z uporabo YouVersion se strinjaš z vsemi dejanji, ki jih izvedemo v skladu s Pravilnikom o zasebnosti.

Dovoljena in nedovoljena uporaba

V skladu s temi Pogoji lahko YouVersion uporabljaš za osebno in nekomercialno rabo ali za interno uporabo v tvoji neprofitni verski organizaciji. Vse pravice, ki ti niso izrecno podeljene, si pridržuje Life.Church. Strinjaš se, da ti ni dovoljeno in ne boš uporabljal aplikacije YouVersion na naslednje načine:

 • na kakršen koli način, ki krši kateri koli zvezni, državni, lokalni ali mednarodni zakon ali predpis;
 • z namenom izkoriščanja, škodovanja ali poskusa izkoriščanja ali povzročanja škode mladoletnikom na kakršen koli način z izpostavljanjem neprimernih vsebin, zahtevanjem osebnih podatkov ali kako drugače;
 • z lažnim predstavljanjem ali poskusom predstavljanja katere koli osebe ali podjetja, vključno z Life.Church ali drugega uporabnika YouVersion;
 • sodelovati v kakršnem koli drugem ravnanju, ki bi po našem mnenju lahko škodilo Life.Church ali uporabnikom YouVersion ali jih izpostavilo odgovornosti;
 • na kakršen koli način, ki bi lahko onemogočil, preobremenil, poškodoval ali poslabšal YouVersion ali oviral uporabo YouVersion kateri koli drugi osebi;
 • uporabljal katerega koli robota, pajka ali drugo avtomatsko napravo, proces ali sredstvo za dostop do YouVersion za kakršen koli namen, vključno s spremljanjem ali kopiranjem katerega koli gradiva na YouVersion;
 • nalagal kakršnih koli virusov, trojanskih konjev, črvov, logičnih bomb ali drugih materialov, ki so zlonamerni ali škodljivi;
 • poskušal pridobiti nepooblaščenega dostopa, posegati v, poškodovati ali motiti katerega koli dela aplikacije YouVersion ali katerega koli strežnika, računalnika ali baze podatkov, povezanih z YouVersion;
 • napasti YouVersion z napadom na zavrnitev storitve ali porazdeljenim napadom na zavrnitev storitve; in
 • na kakršen koli način poskušal ovirati pravilno delovanje YouVersion.

Prav tako se strinjaš, da ne boš pošiljal, zavestno prejemal, nalagal, prenašal, uporabljal ali ponovno uporabljal katerih koli vsebin, ki:

 • vsebujejo kakršno koli gradivo, ki je obrekljivo, nespodobno, žaljivo, napadalno, nadležno, nasilno, sovražno, podpihuje sovraštvo ali je kako drugače sporno;
 • razširjajo spolno eksplicitno ali pornografsko gradivo, nasilje ali diskriminacijo na kateri koli podlagi, vključno s tisto, ki temelji na rasi, spolu, veri, narodnosti, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali starosti;
 • kršijo avtorsko pravo za kateri koli patent, blagovno znamko, poslovno skrivnost, avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine ali druge pravice katere koli druge osebe;
 • kršijo zakonske pravice (vključno s pravicami do javnosti in zasebnosti) drugih ali vsebujejo kakršno koli gradivo, ki bi lahko povzročilo kakršno koli civilno ali kazensko odgovornost po zakonih ali predpisih;
 • spodbujajo kakršno koli nezakonito dejavnost ali zagovarjajo, spodbujajo ali sodelujejo pri kakršenm koli nezakonitem dejanju;
 • vključujejo komercialne dejavnosti ali prodajo izdelkov/storitev, kot so tekmovanja, nagradne igre in druge promocije prodaje, menjava ali oglaševanje; in/ali
 • dajejo vtis, da so delo Life.Church ali da so nastale z njegovo podporo ali podpore katere koli druge osebe ali subjekta, tudi če temu ni tako.

Prispevki uporabnikov

YouVersion vsebuje interaktivne funkcije, ki uporabnikom omogočajo objavljanje, pošiljanje, prikazovanjenje ali prenašanje vsebine ali gradiva drugim uporabnikom ali drugim osebam (skupaj »Prispevki uporabnikov«) na ali prek YouVersion. Vendar se ne zavezujemo, da bomo pregledali prispevke uporabnikov ali katero koli drugo gradivo, preden je objavljeno v aplikaciji YouVersion ali prek nje, in ne moremo zagotoviti takojšnje odstranitve spornega gradiva, potem ko je bilo objavljeno. Zato ne prevzemamo nobene odgovornosti za kakršno koli dejanje ali nedelovanje v zvezi s prenosi, komunikacijo ali vsebino, ki jo zagotovi kateri koli uporabnik ali tretja oseba.

Vsi prispevki uporabnikov morajo biti v skladu s temi pogoji. Z zagotavljanjem kakršnega koli prispevka uporabnikov v aplikaciji YouVersion ali prek nje podeljuješ nam in našim ponudnikom storitev ter vsakemu od njihovih in naših ustreznih imetnikov licenc, naslednikov in odstopnikov pravico do uporabe, reproduciranja, spreminjanja, izvajanja, prikaza, licenciranja, distribucije in drugače razkriti tretjim osebam kakršno koli takšno gradivo, da bi ponudili YouVersion. Izjavljaš in jamčiš, da imaš v lasti ali nadzoruješ vse pravice v in do prispevkov uporabnikov ter imaš pravico do podelitve te licence ter da vsi tvoji prispevki uporabnikov izpolnjujejo in bodo skladni s temi pogoji. Nismo pristojni ali odgovorni tretjim osebam za vsebino ali točnost prispevkov uporabnikov, ki jih objaviš ti ali kateri koli drug uporabnik YouVersion.

Varnost računa

YouVersion uporabnikom omogoča, da ustvarijo račun (»Člani«), ki zahteva posredovanje določenih informacij Life.Church. Če izbereš ali ti posredujemo uporabniško ime, geslo ali podobne podatke kot del naših varnostnih postopkov, se strinjaš, da bomo te podatke obravnavali kot zaupne in se strinjaš, da nas boš nemudoma obvestili o vsakem nepooblaščenem dostopu ali uporabi tvojega uporabniškega imena ali gesla ali katere koli druga varnostne kršitve. Imamo pravico, da kadar koli onemogočimo katero koli uporabniško ime, geslo ali drug identifikator, ne glede na to, ali si gra izbral ti ali smo ga posredovali mi, če si po našem mnenju kršil katero koli določbo teh pogojev.

Spremljanje in izvrševanje; Skladnost z zakonodajo; Prenehanje

Strinjaš se, da imamo pravico do:

 • ukrepanja v zvezi s katerim koli uporabnikom, članskim računom ali prispevkom uporabnika, za katerega menimo, da je potrebno ali primerno po lastni presoji, in krši te pogoje, pravice tretjih oseb, povzroča grožnjo osebni varnosti drugih ali grožnjo, odgovornost ali škodo za dobro ime, povezano z YouVersion ali Life.Church;
 • sprejetja ustreznih ukrepov, vključno z napotitvijo organom pregona in razkritjem tvojih podatkov, med drugim za kakršno koli nezakonito ali nepooblaščeno uporabo YouVersion; in/ali
 • popolne ali začasne prekinitve tvojega dostopa do celotne aplikacije ali samo dela aplikacije YouVersion iz kakršnega koli razloga ali brez razloga, vključno s kakršno koli kršitvijo teh pogojev brez omejitve.

Brez omejitev zgoraj navedenega imamo pravico, da v celoti sodelujemo z vsemi organi pregona ali sodnimi odredbami, ki od nas zahtevajo ali nam narekujejo razkritje identitete ali drugih informacij o osebah, ki objavljajo kakršno koli gradivo v aplikaciji YouVersion ali prek nje. ODREKAŠ SE VSEM ZAHTEVKOM, KI IZHAJAJO IZ KAKRŠNIH KOLI UKREPOV, KI JIH JE KATERA KOLI OD ZGORAJ NAVEDENIH STRANK SPREJELA MED PRAVNIMI PREISKAVAMI ALI KOT NJIHOVO POSLEDICO, IN IZ KAKRŠNIH KOLI UKREPOV, KI SO POSLEDICA PREISKAV DRUŽBE LIFE.CHURCH ALI ORGANOV KAZENSKEGA PREGONA, TER SE JIM ODREKAJO IN JIH RAZBREMENJUJEJO.

Tvoje zanašanje na informacije

Informacije, predstavljene v aplikaciji YouVersion ali prek nje, so na voljo izključno za splošne informativne namene. Čeprav si prizadevamo zagotoviti informacije, ki jih najdeš v YouVersion v različnih jezikih, nam prevode vsebine YouVersion v jezike, ki niso angleščina, zagotavljajo druge osebe in organizacije in ne zastopamo ali jamčimo za točnost teh prevodov. Ne jamčimo za točnost, popolnost ali uporabnost teh informacij. Vsakršno zanašanje na takšne informacije je izključno na lastno odgovornost. Zavračamo vso odgovornost in odgovornost, ki izhaja iz kakršnega koli zanašanja na taka gradiva s tvoje strani ali katerega koli drugega obiskovalca YouVersion ali kdor koli, ki je morda obveščen o kateri koli vsebini.

Pravice intelektualne lastnine

Aplikacija YouVersion in njene vsebine, funkcije in funkcionalnost (vključno z vsemi informacijami, programsko opremo, besedilom, zasloni, slikami, video in zvokom ter oblikovanjem, izbiro in razporeditvijo le-teh, vendar ne omejeno zgolj na vse našteto) so v lasti Life.Church, izdajateljev njenih licenc ali drugi ponudniki takega gradiva in so zaščiteni z ameriškimi in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah, blagovnih znamkah, patentih, poslovnih skrivnostih in drugih zakonih o intelektualni lastnini ali lastniških pravicah.

Logotipi in dizajni

Ime in logotip YouVersion, ime in logotip Life.Church, logotip aplikacija Sveto pismo / aplikacija YouVersion / svetopisemska aplikacija YouVersion ter vsa povezana imena, logotipi, imena izdelkov in storitev, dizajni in slogani so blagovne znamke in/ali avtorske pravice Life.Church. Teh znamk in avtorskih pravic ne smeš uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja Life.Church. Vsa druga imena, logotipi, imena izdelkov in storitev, dizajni in slogani na YouVersion so blagovne znamke njihovih lastnikov.

Kršitev avtorskih pravic

Če meniš, da kateri koli uporabniški prispevek ali druga vsebina na YouVersion krši tvoje avtorske ali druge pravice, se obrni na našega pooblaščenega zastopnika: (a) po pošti na pravni oddelek, Life.Church Operations, LLC, 4600 East 2nd Street, Edmond, Oklahoma 73034; (b) na telefonsko številko 405-680-5433; ali (c) preko elektronske pošte na legal@life.church. Zavedati se moraš, da je osnovna politika Life.Church, da ukine uporabniške račune ponavljajočih se kršiteljev.

Povezave in storitve drugih ponudnikov

YouVersion lahko vključuje vsebino ali povezave do drugih spletnih mest ali virov, ki jih zagotovijo tretje osebe. Nad vsebino teh spletnih mest ali virov nimamo nadzora in zanje ali za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi tvoje uporabe le-teh, ne prevzemamo noben odgovornosti. Če se odločiš za dostop do katerega koli od spletnih mest tretjih oseb, povezanih z YouVersion, to storiš v celoti na lastno odgovornost in v skladu z določili in pogoji uporabe teh spletnih mest. Vse izjave in/ali mnenja, izražena v teh gradivih, ter vsi članki in odgovori na vprašanja in druge vsebine, razen vsebine, ki jo zagotavlja Life.Church, so izključno mnenja in odgovornost osebe ali subjekta, ki zagotavlja ta gradiva. Ti materiali ne odražajo nujno mnenja Life.Church. Za vsebino ali točnost katerega koli gradiva, ki ga zagotovijo tretje osebe nismo odgovorni niti tebi niti ali kateri koli tretji osebi.

Geografske omejitve

Organizacija Life.Church ima sedež v zvezni državi Oklahoma v Združenih državah Amerike. Ne postavljamo nobenih tritev, da je YouVersion ali katera koli njena vsebina dostopna ali primerna zunaj Združenih držav. Za nekatere osebe ali v določenih državah dostop do YouVersion morda ni zakonit. Če do aplikacije YouVersion dostopaš izven Združenih držav, to storiš po svoji odločitvi in si odgovoren za skladnost z lokalno zakonodajo.

Zavrnitev odgovornosti

APLIKACIJO YOUVERSION, NJENO VSEBINO IN VSE FUNKCIONALNOSTI, STORITVE ALI PREDMETE, KI JIH PRIDOBIŠ PREK YOUVERSION, UPORABLJAŠ NA LASTNO ODGOVORNOST, VSE TO PA JE ZAGOTOVLJENO PO NAČELU "KOT JE" IN "KOT JE NA VOLJO", BREZ KAKRŠNIH KOLI IZRECNIH ALI IMPLICITNIH JAMSTEV. NITI LIFE.CHURCH NITI KATERA KOLI OSEBA, POVEZANA Z LIFE.CHURCH, NE DAJE NOBENEGA ZAGOTOVILA ALI IZJAVE GLEDE POPOLNOSTI, VARNOSTI, ZANESLJIVOSTI, KAKOVOSTI, TOČNOSTI ALI RAZPOLOŽLJIVOSTI YOUVERSION. BREZ OMEJITVE ZGORAJ NAVEDENEGA NITI LIFE.CHURCH NITI KDOR KOLI, POVEZAN Z LIFE.CHURCH, NE IZJAVLJA ALI JAMČI, DA BO YOUVERSION ALI KATERA KOLI FUNKCIONALNA VSEBINA ALI KATERE KOLI STORITVE ALI PREDMETI, PRIDOBLJENI PREK YOUVERSION, NATANČNA, ZANESLJIVA, BREZ NAPAK ALI NEPREKINJENA, DA BODO NAPAKE ODPRAVLJENE, DA YOUVERSION ALI STREŽNIK, KI JO OMOGOČA, NE VSEBUJE VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH SESTAVIN ALI DA BO YOUVERSION ALI KATERE KOLI STORITVE ALI PREDMETI, PRIDOBLJENI PREK YOUVERSION, DRUGAČE IZPOLNILA VAŠE POTREBE ALI PRIČAKOVANJA.

LIFE.CHURCH ZAVRAČA VSA JAMSTVA VSEH VRST, IZRECNA ALI IMPLICITNA, ZAKONSKA ALI DRUGAČNA, MED DRUGIM TUDI JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, NEDOTAKLJIVOSTI IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.

ZGORAJ NAVEDENO NE VPLIVA NA GARANCIJE, KI JIH PO VELJAVNI ZAKONODAJI NI MOGOČE IZKLJUČITI ALI OMEJITI.

Omejitev odgovornosti

V NOBENEM PRIMERU ORGANIZACIJA LIFE.CHURCH, NJENI DAJALCI LICENC, PONUDNIKI STORITEV ALI KATERI KOLI OD NJIHOVIH ZAPOSLENIH, ZASTOPNIKOV, URADNIKOV ALI DIREKTORJEV NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO NA PODLAGI KATERE KOLI PRAVNE TEORIJE, KI BI NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S TVOJO UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE YOUVERSION, VSEH SPLETNIH MEST, POVEZANIH Z NJO, VSEH VSEBIN, PONUJENIH NA YOUVERSION ALI PREK NJE, ALI PODOBNIH DRUGIH SPLETNIH MEST ALI STORITEV ALI PREDMETOV, PRIDOBLJENIH PREK YOUVERSION, VKLJUČNO Z NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI KAZENSKO ŠKODO, MED DRUGIM TUDI Z OSEBNIMI POŠKODBAMI, BOLEČINAMI IN TRPLJENJEM, ČUSTVENO STISKO, IZGUBO PRIHODKOV, IZGUBO DOBIČKA, IZGUBO POSLOVANJA ALI PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV, IZGUBO UPORABE, IZGUBO DOBREGA IMENA, IZGUBO PODATKOV, NE GLEDE NA TO, ALI JE POSLEDICA CIVILNEGA DELIKTA (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO), KRŠITVE POGODBE ALI KAKO DRUGAČE, TUDI ČE JO JE BILO MOGOČE PREDVIDETI.

ZGORAJ NAVEDENO NE VPLIVA NA NOBENO ODGOVORNOST, KI JE PO VELJAVNI ZAKONODAJI NI MOGOČE IZKLJUČITI ALI OMEJITI.

Odškodninska odgovornost

Strinjaš se, da boš orgnizacijo Life.Church, njene povezane družbe, izdajatelje licenc in ponudnike storitev ter njene in njihove uradnike, direktorje, zaposlene, izvajalce, zastopnike, izdajatelje licenc, dobavitelje, naslednike in pooblaščence branil, jih razbremenil pred vsemi zahtevki, obveznostmi, odškodninami, sodbami, nagradami, izgubami, stroški, izdatki, ali pristojbin (vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji), ki izhajajo iz tvoje kršitve teh Pogojev ali tvoje uporabe YouVersion, vključno, vendar ne omejeno na tvoje uporabniške prispevke, kakršno koli uporabo vsebin, storitev in izdelkov YouVersion, razen kot je izrecno dovoljeno v teh Pogojih, ali tvojo uporabo katerih koli informacij, pridobljenih od YouVersion, ali takih, ki so z njimi povezani.

Veljavno pravo in pristojnost

Vse zadeve, spore ali zahtevke v zvezi s storitvijo YouVersion in temi pogoji (vključno z nepogodbenimi spori ali zahtevki) ureja in razlaga notranja zakonodaja zvezne države Oklahoma brez upoštevanja določb ali pravil o izbiri ali navzkrižju zakonov. Vsako tožbo ali postopek, ki izhaja iz teh pogojev ali YouVersion ali je z njimi povezan, je treba sprožiti izključno na zveznih sodiščih Združenih držav Amerike ali sodiščih zvezne države Oklahoma, v vsakem primeru v mestu Oklahoma City, okrožje Oklahoma. S strinjanjem s temi Pogoji in uporabo YouVersion se odpoveduješ vsem ugovorom, da bi takšna sodišča izvajala pristojnost nad tabo in da bi se moral pojaviti na teh sodiščih.

Odpoved in ločljivost

Organizacija Life.Church se lahko svojim pravicam v skladu s temi pogoji odpove le pisno. Če sodišče ali drugo pristojno sodišče ugotovi, da je katera koli določba teh Pogojev neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva iz kakršnega koli razloga, se takšna določba odpravi ali omeji na najmanjši možni obseg, tako da ostale določbe teh Pogojev ostanejo v polni veljavi in učinku.

Celoten dogovor

Ti pogoji in naš Pravilnik o zasebnosti predstavljajo edino in celotno pogodbo med tabo in Life.Church Operations, LLC v zvezi z aplikacijo YouVersion in nadomeščajo vse predhodne in trenutne ustne in pisne dogovore, izjave in jamstva v povezavi z YouVersion.

Tvoji komentarji in pomisleki

YouVersion upravlja organizacija Life.Church Operations, LLC, družba z omejeno odgovornostjo s sedežem v Oklahomi. Vse povratne informacije, komentarje, zahteve za tehnično podporo in druga sporočila v zvezi z YouVersion pošljite na: YouVersion Support, 4600 E. 2nd St., Edmond, Oklahoma 73034 ali help@youversion.com.