Parallel

Génesis 20

20
Abrahammantawan Abimelecmanta
1Abrahammi maymi yachasqan-manta Neguev lawman ripukurqa, hinaspam Gerar llaqtapi yacharqa; chayqa tarikun Cades llaqtamanta Shur lawman rinanpim. 2#Gn 12.13; 26.7.Chaypi yachachkaspanmi warmin Saramanta Abraham nirqa: “Paniymi” nispan. Hinaptinmi Gerar llaqtapa reynin Abimelec casarakunanpaq Sarata pusachimurqa. 3Chaymi Abimelecman chay tuta musqoyninpi rikuriykuspan Dios nirqa:
Kunanqa wañunkim, kay pusachimusqayki warmiqa qosayuqmi, nispa.
4Abimelecmi ichaqa Sarawan manaraq puñurqaraqchu, chayraykum nirqa:
Señorlláy, ¿mana huchallikuq runatapas wañuchinkichu? 5Kikin Abrahammi niwarqa: “Paniymi” nispa, Sarapas niwarqataqmi: “Turiymi” nispa, allin sonqoywanmi kaytaqa ruwarqani, manam llullaytachu, nispa.
6Hinaptinmi musqoyninpi Dios nirqa:
Yachanim allin sonqowan ruwasqaykita, chayraykum Sarata llapchayllapas llapchaykunaykimanta harkakurqayki, chaynapi contraypi mana huchallikunaykipaq. 7Chaynaqa, kunanyá chay warmita qosanman kutichipuy, payqa profetaymi, mañapusunkim mana wañunaykipaq. Mana kutichipuspaykiqa llapallan runaykikunapiwanmi wañunki, nispa.
8Chaymi paqarinnintin tutapayta Abimelec hatarirurqa, hinaspam llapallan serviqninkunata qayachispa willarqa Diospa tukuy ima nisqanta, chaymi runankuna sinchillataña mancharikururqaku. 9Chaymantam Abimelecqa Abrahamta qayachispa nirqa:
¿Imatataq kayta ruwaruwankiku? ¿Imapitaq qamta pantarqayki ñoqatawan runaykunata llumpayta huchallichiwanaykikupaq? Mana ruwanaykitam kaytaqa ruwaruwanki. 10¿Imata piensaspataq kayta ruwarqanki? nispa.
11Hinaptinmi Abraham nirqa:
Arí kaytam piensarqani: “Kaypiqa manam Diosta manchakunkuchu, hinaspachá warmiyrayku wañurachiwanqaku” nispay. 12Cheqaptapunipas payqa taytaymanta paniymi, ichaqa manam mamaypa wawanchu, chayraykum paywan casarakurqani. 13Taytaypa wasinmanta mana llaqtayuq hina purinaypaq Dios hurqoramuwaptiymi, warmiyta nirqani: Ama hina kaspaykim maylaw llaqtaman chayaptinchikpas turiymi niwanki, nispay.
14Chaymi Abrahamman Abimelec qoykurqa ovejakunata, vacakunata, criadakunata, criadokunata, warmin Saratapas kutichipurqataqmi. 15Chay-mantam Abrahamta Abimelec nirqa:
Kayqaya allpayqa makikipi, munasqaykipiyá yachakuy, nispa.
16Saratapas nirqataqmi:
Kunanmi chunka hukniyuq kilo parten qollqeta turikiman qoni, chaymi kanqa qanwan llapallan kaqkunapa qayllanpi chaynataq lliwpa qayllanpi honorniki mana penqaypi kananpaq, chaynapi respetasqa kanaykipaq, nispa.
17Abrahammi Diosta mañakurqa, chaymi Abimelecta, warminta chaynataq criadankunatapas sanoyachirqa, hinaptinmi chayraq wawayuq kayta atirqaku. 18Abrahampa warmin Sararaykum Abimelecpa wasinpi llapa warmipa madrenta Tayta Dios wichqarurqa.