Čítanie Božieho príbehu: Ročný chronologický plán

Čítanie Božieho príbehu: Ročný chronologický plán

1 rok

Tento plán, vytvorený doktorom Georgeom Guthriem, vyberá časti z Biblie a zoraďuje ich do chronologického poradia. Keďže presné datovanie niektorých častí alebo udalostí nie je možné, chronológia jednoducho predstavuje pokus o to, aby čitateľovi poskytla všeobecné plynutie a vývoj veľkého príbehu Biblie. Niektoré pasáže sú roztriedené podľa témy (napr. Ján 1, 1-3 v 1. týždni, v 2. dni a mnoho žalmov). Každý týždeň obsahuje šesť čítaní, aby ste v prípade potreby získali priestor dobehnúť zameškané.

Vydavateľ

Prevzaté z Read The Bible For Life, Copyright 2011 George H. Guthrie. Všetky práva vyhradené. Publikované spoločnosťou B & H Publishing Group http://www.readthebibleforlife.com

O vydavateľovi

Vyše 50000 dokončení