Chronologický plán čítania Biblie

Chronologický plán čítania Biblie

1 rok

Plán chronologického čítania Biblie od projektu Blue Letter Bible je zostavený na základe nedávneho historického prieskumu, berúc do úvahy poradie, v ktorom sa zaznamenané udalosti v skutočnosti odohrali. Plán je vhodný ak túžite k svojmu čítaniu Biblie pridať historický kontext. Pri dodržaní stanoveného plánu na každý deň prečítate celú Bibliu za jeden kalendárny rok.

Vydavateľ

Tento plán čítania poskytol projekt Blue Letter Bible.

O vydavateľovi

Vyše 100000 dokončení