Učenie sa duchovnej disciplíne

4 dni

V tomto pláne vy a vaše deti preskúmate štyri duchovné disciplíny: pôst, meditáciu, štúdium Písma a uctievanie. Budete povzbudzovaní k tomu, aby ste mali úprimné rozhovory o výzvach súvisiacich s vykonávaním týchto disciplín a prostredníctvom týchto pútavých, myšlienky provokujúcich aktivít, ich začnete považovať skôr za výsadu než za povinnosť. Každý deň zahŕňa modlitbu, krátke čítanie a vysvetlenie Písma, praktickú činnosť a diskusné otázky.

Vydavateľ

Za poskytnutie tohto plánu by sme sa radi poďakovali "Focus on the Family". Pre viac informácií navštívte prosím: www.FocusontheFamily.com

O vydavateľovi

Vyše 250000 dokončení