Dajte Bohu Prvé Miesto

Dajte Bohu Prvé Miesto

5 dní

Dať Bohu prvé miesto v našich životoch nie je jednorazová záležitosť. Je to celoživotný proces pre každého kresťana. Či už ste novým veriacim, alebo „veteránskym“ nasledovníkom Krista, zistíte, že tento plán je ľahko zrozumiteľný a aplikovateľný a predstavuje vysoko účinnú stratégiu pre víťazný kresťanský život. Prevzaté z knihy „Mimo tohto sveta: Kresťanský sprievodca rastom a poslaním“ od Davida J. Swandta.

Vydavateľ

Chceli by sme sa poďakovať spoločnosti Twenty20 Faith, Inc. za poskytnutie tohto plánu. Ďalšie informácie nájdete na adrese: http://www.twenty20faith.org/yvdev3

O vydavateľovi