Zmocnení Duchom Svätým Včera a Dnes

Zmocnení Duchom Svätým Včera a Dnes

43 dní

Zmocnení: Včera aj Dnes je štúdium Skutkov apoštolov do hĺbky. Keď budeme študovať prvotnú cirkev a šírenie evanjelia, veríme, že nájdeme povzbudenie a silu pokračovať v šírení posolstva evanjelia v našej sfére pôsobenia. Duch Svätý zmocnil prvotnú cirkev, aby sa zdieľala s evanjeliom každý deň a On robí to isté pre nás aj dnes.

Vydavateľ

Chceli by sme sa poďakovať Love God Greatly Slovakia za poskytnutie tohto plánu. Viac informácií nájdete na: https://lovegodgreatly.com/slovak/

O vydavateľovi