Prvý Korinťanom 16
SLB
16
Zbierka
1So zbierkou pre svätých#kresťanov urobte aj vy tak, ako som prikázal cirkevným zborom v Galácii.2Nech každý z vás každú nedeľu odloží, čo mohol usporiť, aby sa zbierky nekonali práve vtedy, keď prídem.3Keď prídem, pošlem tých, ktorých uznáte za hodných, s listom do Jeruzalema zaniesť váš milodar.4Ale ak by bolo vhodné, aby som išiel i ja, pôjdu so mnou.5Prídem k vám, keď prejdem Macedóniu, lebo Macedóniou (len) prejdem,6ale u vás hádam ostanem alebo aj prezimujem, aby ste ma vyprevadili, kamkoľvek by som išiel.7Nechcem vás totiž vidieť len mimochodom, lebo mám nádej ostať u vás nejaký čas, ak Pán dovolí.8V Efeze zostanem až do Letníc,9lebo tu sa mi otvára široké pole práce, ale aj protivníkov je mnoho.
Spolupracovníci
10"Keď príde k vám Timoteos, hľaďte, aby sa nemusel báť u vás; veď koná dielo Pánovo ako aj ja."11Nech teda nikto ním nepohŕda. Ale ho vyprevaďte v pokoji, aby prišiel ku mne, lebo ho čakám medzi bratmi.
12"Brata Apolla som veľmi prosil, aby šiel k vám s bratmi, ale vôbec nemal vôľu ísť teraz k vám; príde však vo vhodný čas. "13Bdejte, stojte vo viere zmužilí a silní!14Všetko nech sa deje medzi vami v láske!
15"Prosím vás však, bratia, poznáte domácnosť Štefanovu, že je z prvých v Acháji a dala sa do služby svätých#"Hermes, biskup v Dalmácii; Hermas, biskup vo Filipis";"16buďte poddaní takýmto a každému, kto spolupracuje a namáha sa.
17Teším sa, že prišli Štefan, Fortunatos a Achaikos, lebo nahradili mi vašu neprítomnosť.18Veď potešili ducha môjho i vášho. Nuž, vážte si takýchto!
Pozdravy
19"Pozdravujú vás cirkevné zbory Ázie; pozdravujú vás mnohokrát v Pánovi Akvila a Priska i cirkevný zbor v ich dome."20Pozdravujú vás všetci bratia. Pozdravte sa vospolok svätým bozkom!21Pozdrav mojou (vlastnou) rukou, Pavlovou.22Ak niekto nemiluje Pána, nech je prekliaty! Maranata!#kresťanom23Milosť Pána Ježiša s vami!24Moja láska so všetkými vami v Kristovi Ježišovi! [Amen].