Prvý Korinťanom 1:4-9

Prvý Korinťanom 1:4-9 SLB

Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi,že ste v Ňom boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou,len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristovi,takže nemáte nedostatok v nijakom dare milosti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista.On vás aj utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista.Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.
SLB: Biblia - Evanjelický preklad
Zdieľať