Žalmy 90
SEB

Žalmy 90

90
Štvrtá kniha Žalmov (90 – 106)
Pane, býval si nám príbytkom
1Modlitba Mojžiša, Božieho muža.
Pane, býval si nám príbytkom
z pokolenia na pokolenie.
2Skôr ako sa vrchy zrodili,
skôr než vznikla zem a svet,
od vekov naveky ty si Boh.#Gn 1,1; Ž 93,2; Prís 8,25; Hab 1,12
3Človeka vraciaš do prachu,
hovoríš: „Vráťte sa, synovia človeka.“#Gn 3,19; Ž 103,14; 104,29; 146,4
4Veď tisíc rokov je v tvojich očiach
ako včerajšok, čo sa pominul,
ako čas nočnej stráže.#2Pt 3,8
5Odplavuješ ich, sú ako sen,
ako tráva, čo pučí zrána;#Jób 14,1-12; Ž 37,2; 102,12; 103,15n; Iz 38,12; 40,7n; 1Pt 1,24n
6zrána rozkvitá a rastie,
na večer vädne a uschýna.
7Od hnevu tvojho hynieme;
desí nás tvoja prchkosť.#Ž 76,8
8Kladieš si naše viny pred seba,
tajnosti do svetla svojej tváre.#Ž 51,11; Oz 7,2
9Všetky dni naše miznú v tvojom hneve,
roky sa nám končia ako vzdych.#Ž 39,6n; 89,48
10Počet našich rokov býva sedemdesiat,
pri väčšej sile aj osemdesiat;
ich pýchou je len lopota a strasť,
rýchlo sa pominú a my odlietame.#Prís 10,27; Koh 6,12
11Ako by sa nebál tvojej prchkosti,
kto pozná silu tvojho hnevu?
12Nauč nás počítať naše dni,
aby sme získali múdre srdce.#Ž 39,5
13Vráť sa, Hospodin! Dokedy?
Preukáž milosť svojim sluhom!
14Nasýť nás zrána svojou milosťou,
aby sme každý deň radostne plesali.#Ž 17,15
15Toľko dní nás potešuj, koľko bolo dní poníženia
a rokov, počas ktorých nám bolo zle.#Nm 14,34
16Zjav svoje dielo na svojich sluhoch
a na ich synoch svoju velebu.
17Láskavosť Pána, nášho Boha, nech je nad nami.
Upevni dielo našich rúk,
upevni dielo našich rúk!#Ž 33,22; 138,8

Slovenský ekumenický preklad, 4. opravené vydanie, 2017. © Slovenská biblická spoločnosť


Zistite viac o Slovenský ekumenický preklad