Žalmy 90:4

Žalmy 90:4 SEB

Veď tisíc rokov je v tvojich očiach ako včerajšok, čo sa pominul, ako čas nočnej stráže.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať