Matúš 1:22

Matúš 1:22 SEB

Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať