Matúš 1:20

Matúš 1:20 SEB

Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu. Veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého.
SEB: Slovenský ekumenický preklad
Zdieľať