Logo YouVersion
Ikona Hľadať

Genezis 2

2
1Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy.#Ž 104,2 2Siedmeho dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal, a v siedmy deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril.#Ex 20,11; Heb 4,4 3Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril.#Ex 16,23; Heb 4,1-11 4Takto sa udialo stvorenie neba a zeme.
Začiatky ľudstva
Keď Hospodin, Boh, utvoril zem i nebo,#Jób 38,8-11 5ešte nebol na zemi nijaký poľný ker a nerástla nijaká poľná bylina, lebo Hospodin, Boh, nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem.#Ž 65,10-11 6Spodná voda však vyvierala zo zeme a zavlažovala celý zemský povrch. 7Vtedy Hospodin, Boh, stvárnil človeka, prach zo zeme, a vdýchol mu do nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.#Gn 3,19; Ž 8,6; Iz 29,16; 42,5; Múd 7,1; 10,1; 15,8.11.16; Sir 17,1; Jn 20,22
Záhrada v Edene
8Hospodin, Boh, vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil.#Iz 51,3; Ez 28,13 9Hospodin, Boh, dal vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad lákavým a na jedenie chutným. Uprostred záhrady dal vyrásť stromu života a stromu poznania dobra a zla.#Gn 3,22; Prís 3,18; Zj 2,7
10Z Edenu vytekala rieka, aby zavlažovala záhradu. Odtiaľ sa rozdeľovala na štyri hlavné toky.#Ž 46,5; Ez 47,5; Zj 22,1 11Meno prvého je Pišón; ten obteká celú krajinu Chavila, kde sa vyskytuje zlato.#Gn 10,7; 25,18; Sir 24,25 12Zlato tej krajiny je rýdze. Tam sa nachádza bdéliová živica a ónyxový kameň.#Nm 11,7 13Meno druhej rieky je Gichón. Tá obteká celú krajinu Kúš.#1Krľ 1,45 14Meno tretej rieky je Tigris#2,14 Hebr. Chiddekel.. Tá tečie na východ od Asýrie. Štvrtou riekou je Eufrat#2,14 Hebr. Perát..#Gn 41,1
15Hospodin, Boh, vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil.#Gn 2,8 16Hospodin, Boh, prikázal človekovi: „Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady,#Gn 3,1-2.11.17 17ale nejedz zo stromu poznania dobra a zla, lebo v deň, v ktorom by si z neho jedol, určite zomrieš.“#Gn 3,11.17
Stvorenie ženy
18Potom Hospodin, Boh, povedal: „Nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná.“#Prís 31,11; Koh 4,9; Tob 8,6; Sir 36,29 19Keď Hospodin, Boh, stvárnil z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich k človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá.#Ž 8,7 20Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým poľným zvieratám, ale rovnocennú pomoc nenašiel. 21Hospodin, Boh, dopustil na človeka tvrdý spánok, takže zaspal. Vybral mu jedno z rebier a miesto uzavrel mäsom.#Gn 15,12; 1Sam 26,12; Mt 19,6 22Z rebra, ktoré vybral Hospodin, Boh, človekovi, utvoril ženu a priviedol ju k nemu.#1Tim 2,13 23Tu človek zvolal:
„Toto je konečne kosť z mojich kostí
a telo z môjho tela!
Bude sa volať mužena,
lebo bola vzatá z muža!“#Gn 29,14; Ef 5,28-30
24Preto opustí muž svojho otca i matku a priľne k svojej žene a budú jedno telo.#Mal 2,15; Mt 19,5; Mk 10,7; Ef 5,31 25Obaja, človek i jeho žena, boli nahí, no jeden pred druhým sa nehanbili.#Gn 3,7; Iz 47,3

Aktuálne označené:

Genezis 2: SEB

Zvýraznenie

Zdieľať

Kopírovať

None

Chceš mať svoje zvýraznenia uložené vo všetkých zariadeniach? Zaregistruj sa alebo sa prihlás

YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov