Logo YouVersion
Ikona Hľadať

Matúš 6

6
O almužne
1Dávajte si pozor, aby ste nekonali svoju spravodlivosť#6,1 Gr. dikaiosyné 1. spravodlivosť, 2. spravodlivé činy, 3. prejavovanie zbožnosti. pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali; inak nemáte odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach.#Mt 23,5; Kol 3,23-24 2Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou#6,2 Bohatí darcovia oznamovali trúbením, že dávajú almužnu., ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Amen, hovorím vám: Už majú svoju odmenu. 3Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí tvoja pravá ruka, 4aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí#6,4 Var. + zjavne..
O modlitbe
5Keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci. Tí pri modlitbe radi stoja v synagógach a na rohoch námestí, aby urobili na ľudí dojem. Amen, hovorím vám: Už majú svoju odmenu. 6Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí#6,6 Var. + zjavne.. 7Pri modlitbe nehovorte priveľa#6,7 Alt. nebľabocte, nemnožte slová. ako pohania, ktorí si myslia, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.#Iz 1,15; Sir 7,14 8Nenapodobňujte ich teda! Veď váš Otec vie, čo potrebujete, skôr ako ho prosíte.#Mt 6,32
Pánova modlitba
9Vy sa teda modlite takto:
Otče náš,
ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,#Sir 23,1.4; 28,2; 1Mak 3,60; Lk 11,2-4
10príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
11Chlieb náš každodenný#6,11 Gr. epiousios = 1. pridelený na deň = denný, 2. na zajtrajší deň, 3. nadpodstatný. daj nám dnes
12a odpusť nám naše viny#6,12 Gr. dlhy.,
ako i my odpúšťame#6,12 Gr. afékamen = odpustili sme. svojim vinníkom.
13A neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého.#6,13 Var. + Lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva naveky. Amen.
14Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich previnenia, aj vám odpustí váš nebeský Otec.#Mt 18,35; Mk 11,25
15Ale ak vy neodpustíte ľuďom#6,15 Var. + ich previnenia., ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše previnenia.
O pôste
16Keď sa postíte, netvárte sa zachmúrene ako pokrytci. Tí zanedbávajú svoj výzor, aby bolo ľuďom zjavné, že sa postia. Amen, hovorím vám: Oni už majú svoju odmenu.#Iz 58,5 17Keď sa však ty postíš, natri si hlavu olejom a tvár si umy,#Koh 9,8 18aby nie ľudia videli, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je v skrytosti, ti odplatí#6,18 Var. + zjavne..
O pokladoch v nebesiach
19Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú.#Lk 12,33-34#Jk 5,1-3 20Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani moľ, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú.#Sir 29,10; Mk 10,21; 1Tim 6,17-19 21Veď kde je tvoj#6,21 Var. váš… vaše. poklad, tam bude aj tvoje srdce.
22Lampou tela je oko. Ak teda bude tvoje oko čisté#6,22 Gr. prosté, jednoduché, číre, bez chyby., celé tvoje telo bude plné svetla.#Lk 11,34-36 23Ale ak tvoje oko bude zakalené#6,23 Gr. zlé., celé tvoje telo bude plné tmy. Ak teda svetlo v tebe je tmou, aká veľká bude sama tma!#Sir 14,10; Mt 20,15
24Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone#6,24 Alt. bohatstvu, majetku..#Lk 16,13
O ustarostenosti
25Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či nie je život viac ako jedlo a telo viac ako odev?#Lk 12,22-34 26Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú ani nežnú, ani nezhromažďujú obilie do sýpok, a váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako ony?#Mt 10,31 27A kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť život čo len o jediný lakeť? 28A prečo ste takí ustarostení o oblečenie? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú: nenamáhajú sa ani nepradú. 29No hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak ako hociktorá z nich.#1Krľ 10,4-7 30Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní?#Mt 8,26; 14,31; 16,8 31Nehovorte teda ustarostene: Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme?#1Pt 5,7 32Veď toto všetko zháňajú pohania; a váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. 33Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá.#Múd 7,11; Mk 10,29-30 34Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia.

YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov