Logo YouVersion
Ikona Hľadať

Jakubov 1

1
Pozdrav
1Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, pozdravuje dvanásť kmeňov v diaspóre.#Sk 15,23; 21,18; Ga 2,9
Viera a múdrosť
2Bratia moji, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky,#Mt 5,11-12#Rim 5,3-5; 1Pt 1,6-7 3veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. 4A vytrvalosť nech je zavŕšená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku. 5Ak sa však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štedro a bez výčitiek, a dostane ju.#Prís 2,3-6 6Nech však prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.#Mt 21,21 7Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána;#Jk 4,3.8 8je to muž vnútorne rozpoltený a nestály vo všetkom svojom počínaní.
Chudoba a bohatstvo
9Brat v nízkom postavení nech s chválou myslí na svoje vyvýšenie,#Jer 9,22; Jk 2,5 10bohatý však na svoje poníženie, lebo sa pominie ako kvet trávy.#Ž 102,5.12; Iz 40,6-8; 1Pt 1,24#1Tim 6,17; 1Jn 2,17 11Vyjde slnko a svojou páľavou spáli trávu, jej kvet opadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zanikne i boháč vo svojom počínaní.
Skúška a pokušenie
12Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, prijme veniec života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú.#Jób 5,17; Ž 119,71; 1Kor 9,25; 2Tim 4,8; Jk 1,3; 1Pt 5,4; Zj 2,10 13Nikto nech v čase skúšky nehovorí: „Boh ma pokúša!“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša.#Sir 15,11-20 14Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zvádza a láka. 15Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a vykonaný hriech splodí smrť.#Rim 6,19-21; 7,7-10
16Nemýľte sa, bratia moji milovaní. 17Každý#1,17 Alt. Len. dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza zhora od Otca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny.#Gn 1,14-18; Mt 7,11 18Zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina jeho stvorenia.#Jn 1,13; 1Kor 4,15; 1Pt 1,23
Počúvanie a uskutočňovanie slova
19Vedzte, bratia moji milovaní: Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, pomalý do hnevu.#Prís 17,27; Koh 5,1; 7,9; Mt 5,22; Ef 4,26 20Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. 21Preto odhoďte všetku nečistotu a nánosy zloby a v tichosti prijímajte zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.#Kol 3,8; 1Pt 2,1
22Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.#Mt 7,21-27; 1Jn 2,3-4 23Pretože ak je niekto iba poslucháč slova a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. 24Pozrie na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá. 25Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočňovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.#Jn 13,17; Rim 8,2; 2Kor 3,17-18; Jk 2,12
26Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha, a jazyk si nedrží na uzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je márna.#Ž 141,3; Jk 3,2 27Čistá a nepoškvrnená zbožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a chrániť sa pred poškvrnou sveta.#Iz 1,17; Mt 25,35-36; 1Jn 2,15-17

Aktuálne označené:

Jakubov 1: SEBDT

Zvýraznenie

Zdieľať

Kopírovať

None

Chceš mať svoje zvýraznenia uložené vo všetkých zariadeniach? Zaregistruj sa alebo sa prihlás

YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov