Logo YouVersion
Ikona Hľadať

Prvý Korinťanom 13

13
Láska
1Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anjelskými, a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvendžiaci kov a zvučiaci činel. 2A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá#13,2 Gr. mystériá. a mal by som všetko poznanie#13,2 Gr. gnósis — tajomné učenie (tu: o božskom pôvode človeka). a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím.#Mt 7,22; 17,20; 1Kor 14,2 3Ak by som rozdal všetok svoj majetok, a ak by som vydal svoje telo, aby som sa mohol chváliť#13,3 Var. aby bolo spálené., no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo.
4Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva;#Rim 13,10; Ef 4,2 5nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy#13,5 Gr. nezmýšľa zle.;#Zach 8,17; 1Kor 10,24; Flp 2,4.21 6neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy#13,6 Alt. s pravdou.;#Rim 12,9 7všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží.#Prís 10,12; Rim 15,1; 1Kor 9,12; 1Pt 4,8
8Láska nikdy nezanikne; proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie bude prekonané. 9Lebo iba sčasti poznávame a sčasti prorokujeme. 10Ale keď príde to, čo je dokonalé, to, čo je čiastočné, sa pominie. 11Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. 12Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam sčasti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný.#Jn 10,14; 2Kor 5,7; Jk 1,23 13Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.#1Tes 1,3; 1Jn 4,16

YouVersion používa súbory cookies na prispôsobenie tvojho zážitku. Používaním našej webovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je popísané v našich Zásadách ochrany osobných údajov