Adwent: Chrystus nadchodzi!

Rozważania
Adwent to obchodzony na całym świecie 4-tygodniowy okres oczekiwania. Jest to czas przygotowujący nasze serca na ujrzenie naszego Zbawiciela, przepowiedzianego Mesjasza. Jest to czas refleksji i nauczania naszych dzieci o niezwykłym poczęciu Jezusa, jego życiu, śmierci i zmartwychwstaniu. Niech ten okres skłoni nasze serca do zastanowienia się nad dokonanymi dziełami, pobudzając nasze oczekiwania i gotowość na Jego kolejne objawienia się w chwale!ZAPAL ŚWIECĘOczekujemy Mesjasza!

Wyjaśnij znaczenie adwentu swojej rodzinie i ułóżcie plan na każdy dzień tego okresu. Zrób 25 nacięć lub oznaczeń na wysokiej świecy i zapisz liczby od 1 do 25 (markerem) obok każdego znaku. Co wieczór zapal świecę i pozwól jej się wypalić do zaznaczonego fragmentu, podczas gdy sam lub w gronie rodzinnym otworzysz Słowo Boże.PRZECZYTAJ FRAGMENTY PISMAPrzymierze Boga ze stworzeniem i człowiekiem

Ks. Rodzaju 1:27-28, 2:16-17 i Ks. Jeremiasza 33:19-22ODPOWIEDZ W UWIELBIENIUUwielbiaj swoim życiem

Bóg zawsze dotrzymuje obietnic swojego przymierza. Jego Słowo jest pewne. Czy ufasz Mu?

Zwróć uwagę na swoje słowa. Czy dotrzymujesz swoich obietnic?

Czy mówisz to, co myślisz i myślisz to, co mówisz?Uwielbiaj modlitwą

Użyj Pisma Świętego, aby uwielbiać, wyznawać, chwalić i dziękować Bogu.Uwielbiaj pieśnią

Zaśpiewaj "All Creatures of Our God and King".