Tchnij duchową pasję w twoje małżeństwo

Tchnij duchową pasję w twoje małżeństwo

7 dni

Gary Thomas we fragmentach zaczerpniętych z jego nowej książki "A Lifelong Love", mówi o wiecznych celach małżeństwa. Poznaj praktyczne narzędzia, które pomogą ci przekształcić twoje małżeństwo w inspirujący związek, udzielający innym ze swojego ducha.

Wydawca

Chcemy podziękować Davidowi C Cook za udostępnienie tego planu. Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.dccpromo.com/a_lifelong_love/

O wydawcy

Ukończono ponad 750000