"Ze względu na czekającą Go radość" — rozważania wielkanocne

"Ze względu na czekającą Go radość" — rozważania wielkanocne

8 dni

Ostatni tydzień z życia Jezusa nie był zwykłym tygodniem. Był to czas gorzkich pożegnań, hojnego dawania, okrutnych zdrad i modlitw, które wstrząsnęły niebem. Przeżyjmy ten tydzień, od Niedzieli Palmowej do cudownego Zmartwychwstania, czytając wspólnie relacje biblijne. Będziemy kibicować tłumom na ulicach Jerozolimy, krzyczeć z gniewem na Judasza i rzymskich żołnierzy, płakać z kobietami przy krzyżu i świętować, gdy nastanie poranek wielkanocny!

Wydawca

Chcielibyśmy podziękować Carol McLeod i Just Joy Ministries za udostępnienie tego planu. Więcej informacji na stronie: www.justjoyministries.com

O wydawcy

Ukończono ponad 100000