Nowy rok, nowe łaski

Nowy rok, nowe łaski

15 dni

Przez kolejne 15 dni Paul David Tripp przypomni o łasce, którą Bóg cię obdarza i o prawdach, które nigdy nie przemijają. Gdy zmiana naszej postawy lub pozytywnie nastrajające złote myśli okazują się być niewystarczające do twojej odnowy, naucz się każdego dnia ufać Bożej dobroci, polegać na Jego łasce oraz żyć dla Jego chwały.

Wydawca

Chcielibyśmy podziękować Crossway za udostępnienie tego planu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: https://www.crossway.org/books/new-morning-mercies-hcj/

O wydawcy

Ukończono ponad 100000