Każdy chce wygrać, lecz nikt nie chce czekać

Dzień 1 z 5 • Dzisiejszy fragment

Rozważania

Dar cierpliwości


Czekanie nie jest przekleństwem. To błogosławieństwo. Cierpliwość jest darem od Boga.Kiedy czekasz cierpliwie na Pana, zyskujesz dostęp do Jego ucha. Bóg słyszy modlitwy tych, którzy czekają na Niego cierpliwie. Kiedy czekasz na Pana, On przyjdzie, by cię uratować. Zapewni ci bezpieczeństwo. Kiedy czekasz cierpliwie na Pana, twoje uwielbienie osiągnie zupełnie nowy poziom. Kiedy czekasz cierpliwie na Pana, ludzie zobaczą, co dla ciebie uczynił.Twój czas oczekiwania zamieni się w świadectwo i ci, którzy będą świadkami twojego wyzwolenia, zaczną drżeć przed Panem i ufać Mu. Kiedy czekasz cierpliwie na Pana, będziesz błogosławiony i twoje serce zostanie wzmocnione. Twoje cierpliwe oczekiwanie pokazuje Bogu, że Mu ufasz całym swoim życiem, a On nagradza taką wiarę wielkimi darami.Pozwól, że rzucę ci wyzwanie. Gdy zagłębisz się w błogosławieństwa płynące z cierpliwego oczekiwania na Pana, chcę, byś przygotował swoje serce na oczekiwanie, wiedząc, że Bóg się tobą zaopiekuje. Przygotuj się na zrozumienie tego, co tak naprawdę znaczy ufać Bogu do czasu wysłuchania twoich próśb.