Ufaj, dołóż starań i odpocznij

Ufaj, dołóż starań i odpocznij

4 dni

Biblia zaleca nam, abyśmy pracowali wytrwale, ale mówi nam także, że to Bóg — nie my — zapewnia rezultaty naszych starań. Jak pokaże ten 4-dniowy plan, chrześcijanin-profesjonalista musi zrozumieć powiązanie pomiędzy "zaufaniem" i "dokładaniem starań", aby odnaleźć prawdziwy szabatowy odpoczynek.

Wydawca

Chcemy podziękować Jordanowi Raynorowi za udostępnienie tego planu. Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.jordanraynor.com/trust/

O wydawcy

Ukończono ponad 250000